• socialIcon
 • socialIcon
 • socialIcon

Studuj politiku!


 • Politici přerozdělují zhruba 40% veškerého ekonomického výkonu rozvinutých demokratických zemí. Jak se s těmito prostředky nakládá?

 • Zdá se, že autoritářské a totalitní režimy jsou opět na vzestupu. Budeme i za další čtvrtstoletí žít v demokratickém státě?

 • Globální problémy neznají hranice, dotýkají se nás všech, tady a teď. Je vůbec možné je řešit? A jak?

 • Po stoletích válek se dnes zdá Evropa sjednocená. Ale na jak dlouho? Dočkáme se nových hranic rozdělujících Evropu?

 • Alespoň podle médií je svět nebezpečným místem k životu. Nepřichází nová studená válka? Jak vážnou hrozbou je pro nás terorismus?


Politika hýbe světem, a proto je třeba ji studovat a chápat.


Kvalitní a široce uplatnitelné vzdělání na UK | FSV | IPS


 • Univerzita Karlova patří podle mezinárodních žebříčků mezi nejlepší univerzity ve střední a východní Evropě.

 • Studium se soustředí na rozvíjení analytických schopností studentů a jejich dovedností v samostatné práci s informacemi.

 • Většina magisterských předmětů je vyučována v anglickém jazyce, čtyři magisterské obory jsou plně anglické.

 • Téměř každý student, který o to má zájem, stráví část studia na zahraniční univerzitě.

 • Na Univerzitě Karlově není místo pro kupování si dobrých výsledků u zkoušek nebo rovnou diplomů. Diplom u nás získají jen ti, kteří si ho skutečně zaslouží.


Pokud chce někdo v ČR a střední a východní Evropě studovat politiku, je UK | FSV | Institut politologických studií tím nejlepším místem.


Skvělí studenti = úspěšní absolventi


Kvalita vzdělávací instituce nezáleží jen na škole samotné, ale především na jejích studentech.


 • Studium na FSV i na IPS je výběrové. Vaši budoucí spolužáci jsou tak mimořádně inteligentní a vzdělaní lidé.

 • Motivovaní a inspirující spolužáci vytvářejí motivující a inspirující prostředí.

 • IPS i celá Fakulta je v pravém slova smyslu mezinárodní - a mezinárodní jsou i studenti.

 • Studentská samospráva Politologický klub pořádá pravidelně odborné a především společenské akce.

 • Studenti IPS si již během studia budují síť kontaktů na své budoucí zaměstnavatele - přes naše absolventy i přes program stáží v praxi.

 • Na IPS nepřipravujeme studenty jen pro práci, ale pro skvělou práci, ve které budou úspěšní.


Naši absolventi úspěšně působí na zajímavých a prestižních pozicích v celé řadě oblastí politického, společenského i hospodářského života. Naši studenti jsou výborní, a proto jsou naši absolventi úspěšní.


Důležitá data

 • Den otevřených dveří: leden 2020

 • Otevření systému pro přihlášky: listopad 2019

 • Přihlášky do českých bakalářských a magisterských oborů: duben 2020

 • Přihlášky do magisterských oborů v anglickém jazyce: červen/srpen 2020

 • Přihlášky do doktorského studia: duben 2020

 • Přijímací řízení: léto 2020


více informací na stránkách FSV


Kontakty

Institut politologických studií UK FSV

U Kříže 8

158 00 Praha 5


Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám