• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon
  • Kvalitní vzdělání na UK | FSV | IPS

Kvalitní vzdělání na UK | FSV | IPS

Promočním slibem na Karlovce se student stává členem akademické obce, která v roce 2014 oslavila ďábelských 666 let existence. UK je asi jediná česká univerzita, která má jméno i na západ od našich hranic.Fakulta sociálních věd se těší vynikajícímu renomé a dosahuje výborných výsledků ve výuce i výzkumu. Absolventy Fakulty, šířící její dobré jméno, najdete ve všech sférách veřejného života, na předních pozicích ve státní správě, politice, businessu, i v neziskovém sektoru. Diplom z Karlovky, z Fakulty sociálních věd a z Institutu politologických studií je pro zaměstnavatele zárukou kvality.


Poslední změna: 5. únor 2015 22:48 
Sdílet na:  
Důležitá data

  • Den otevřených dveří: 16. 1. 2019, 12:00 (bakalářské) a 14:00 (magisterské obory)

  • Otevření systému pro přihlášky: listopad 2018

  • Přihlášky do bakalářských a magisterských oborů: březen 2019

  • Přihlášky do magisterských oborů v anglickém jazyce: únor 2019, duben 2019

  • Přihlášky do doktorského studia: duben 2019

  • Přijímací řízení: červen 2019
Kontakty

Institut politologických studií UK FSV

U Kříže 8

158 00 Praha 5


Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám