• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

KAR [LOVE] KA

Že je Univerzita Karlova nejstarší univerzitou na sever od Alp a východ od Paříže se všeobecně ví. O něco méně se ví, že s více než 50 tisíci studenty patří také mezi největší v Evropě. Napříč různými žebříčky hodnocení kvality potom Univerzita Karlova vychází jako jedna z absolutně nejlepších v celé střední a východní Evropě.Na Univerzitě působila v její historii celá řada předních světových vědců, včetně například Alberta Einsteina, Bernarda Bolzana nebo nobelisty Jaroslava Heyrovského. Kromě nespočtu přírodních vědců dala Univerzita Karlova světu také jednoho z předních politologů 20. století, Karla W. Deutsche, který před emigrací do USA obhájil v roce 1938 po studiu práv na Univerzitě doktorát. V 50. a 60. letech se pak stal Deutsch jedním ze zakladatelů moderní politologie a mezinárodních vztahů.


Vedle svého akademického zaměření byla Univerzita vždy také líhní české inteligence a společenských, kulturních i politických elit, včetně několika prezidentů a premiérů.


Po roce 1989 se Univerzita postupně vrací tam, kam historicky patřila, a sice na špičku evropského vysokoškolského vzdělávání a vědeckého výzkumu, mezi mezinárodně uznávané vzdělávací instituce přitahující studenty i akademické pracovníky z celého světa. Univerzita je přirozeným intelektuálním centrem České republiky a jako taková přitahuje i prominentní hosty - jen v roce 2014 ji například navštívilo hned šest evropských hlav států (z toho spolkový prezident Gauck hned dvakrát) a generální tajemník OSN Ban Ki-moon.Poslední změna: 5. únor 2015 22:51 
Sdílet na:  
Důležitá data

  • Den otevřených dveří: 16. 1. 2019, 12:00 (bakalářské) a 14:00 (magisterské obory)

  • Otevření systému pro přihlášky: listopad 2018

  • Přihlášky do bakalářských a magisterských oborů: březen 2019

  • Přihlášky do magisterských oborů v anglickém jazyce: únor 2019, duben 2019

  • Přihlášky do doktorského studia: duben 2019

  • Přijímací řízení: červen 2019
Kontakty

Institut politologických studií UK FSV

U Kříže 8

158 00 Praha 5


Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám