• socialIcon
 • socialIcon
 • socialIcon

Studuj politiku na IPS


Na Institutu politologických studií je možno studovat dva bakalářské a hned sedm magisterských studijních oborů, pokrývajících celé spektrum politických otázek. Na bakalářské úrovni jsou to tříleté programy Politologie a mezinárodní vztahy a nový program Politologie a veřejná politika. Na magisterské úrovni jsou to dvouleté české programy Bezpečnostní studia, Mezinárodní vztahy a Politologie a rovněž dvouleté plně anglické placené programy International Economic and Political Studies, Geopolitical Studies, Master in International Relations a Master in International Security Studies. Kromě toho nabízí Institut studium v doktorských specializacích Politologie a Mezinárodní vztahy v českém i anglickém jazyce.


Ať už si zvolíte jakýkoliv studijní obor, podle svého vlastního zaměření, vždy se setkáte se stejnou filosofií práce se studenty. Náš přístup ke studentům vychází z toho, jaké znalosti, dovednosti a jednání očekáváme od našich absolventů. Své úsilí proto soustřeďujeme na následujících pět oblastí, které považujeme pro úspěšné působení našich absolventů v jejich zaměstnání i pro jejich dlouhodobý osobnostní a společenský rozvoj za klíčové.:


 • Rozvíjení analytických schopností a logického myšlení. Studium vyžaduje schopnost abstraktního a analytického myšlení, protože právě schopnost vlastní analýzy problému dává práci našich absolventů vysokou přidanou hodnotu.

 • Budování solidní věcné znalosti studované problematiky. Na Wikipedii se najde leccos, ale zpravidla nejtěžší je vědět dost na to, aby člověk sám dovedl určit, co přesně hledá.

 • Rozvíjení schopnosti kritické reflexe. Jádrem úspěšného zapojení do společenského i ekonomického života je schopnost myslet samostatně a kriticky. Snažíme se, aby se naši studenti byli schopni oprostit od zažitých stereotypů a černobílého vidění světa a dokázali nahlížet problémy v novém světle.

 • Trénink a posilování tzv. přenositelných schopností [transferable skills], s důrazem na schopnost efektivně se dorozumět v cizích jazycích (výuka většiny kurzů na magisterském stupni probíhá plně v angličtině). Komunikační a prezentační dovednosti, schopnost sehnat a zpracovat informace, ale třeba také efektivní práce s počítačem, leží v základech úspěchu v jakémkoliv zaměstnání, o které se absolventi IPS budou ucházet.

 • Osobní, profesionální a akademická integrita. Příliš často dnes slyšíme o kupování titulů, o opisování nebo rovnou zcizování závěrečných prací, o podvádění při zkouškách. Investujeme hodně času a energie do toho, aby se našich studentů tyto problémy netýkaly. A to jak na straně prevence – vysvětlováním a přesvědčováním – tak na straně represe – tvrdými postihy přestupků. Naši absolventi patří mezi ty, kteří si titul nekoupili, a kteří pro jeho získání museli prokázat své schopnosti a velkou míru odhodlání.


Věříme, že i díky důrazu, který klademe na tyto oblasti vzdělání, jsou z našich studentů úspěšní absolventi. Naším cílem není jen o to, aby naši absolventi dostali po studiu nějakou práci, ale o to, aby dostali skvělou práci, ve které budou výborní.


K tomu jim, jak pevně věříme, pomáhají zahraniční zkušenosti, které získávají při studijních pobytech v rámci programu Erasmus i v rámci nejrůznějších mezi-univerzitních dohod. Téměř každý student, který o to má zájem, vyjíždí na část studia do zahraničí. Jen v rámci programu Erasmus+ má Institut uzavřených více než 40 meziuniverzitních dohod. Kromě toho studenti mohou v rámci Erasmu vycestovat i na místa poskytovaná dalšími instituty a Fakultou jako celkem. Vedle programu Erasmus má Fakulta a Univerzita sjednáno mnoho dalších meziuniverzitních dohod doslova po celém světě. Na svých výjezdech mohou studenti získat nejen nové akademické poznatky a zkušenosti, ale také nové pohledy na to, jak funguje politika, a jak by fungovat měla.


Vedle zahraničních pobytů získávají naši studenti zkušenosti i díky programu odborných stáží, které pro ně ve spolupráci s našimi partnery organizujeme a připravujeme. Za přispění evropského Operačního programu Praha adaptabilita (OPPA) tak naši bakalářští i magisterští studenti mohli absolvovat stáže v mnoha organizacích, například v: AgeCom, Asociaci malých a středních podniků, Časopise Přítomnost, Evropské rozvojové agentuře, Ivy Street, na Ministerstvu dopravy ČR, Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR, v Mladé frontě DNES, nebo na Úřadu vlády ČR. Vedle těchto našich stálých partnerů samozřejmě naši studenti běžně absolvují stáže v mnoha dalších organizacích - ve státní a místní správě, ve firmách, v neziskovém sektoru, v médiích a think-tankách, i ve výzkumných institucích.


Institutu se také daří realizovat zajímavé a inovativní výukové projekty. Od jara 2015 tak například probíhají na IPS tzv. Crisis Games, kurz spočívající v simulovaném řešení akutní mezinárodní krize (s víkendovým summitem 'představitelů vlád' v Krkonoších). Kurz pro zhruba čtyřicet magisterských studentů přináší do České republiky osvědčený model vysokoškolské výuky mezinárodního krizového vyjednávání. Kvalita výuka je pro nás prioritou, a schopnost a ochota vyučujících takovéto projekty připravit a realizovat váhu, kterou kvalitní výuce přisuzujeme, dobře dokládá.


Všechny tyto výhody jsou podtrženy tím, že na IPS budete pracovat s vynikajícím pedagogickým i administrativním týmem. Jednoduše řečeno, IPS je ve srovnání s mnoha českými pracovišti stále ještě velice komorní institut, se skvělou (až rodinnou) atmosférou. Institut má kolem třiceti interních akademických pracovníků a dalších zhruba čtyřicet interních doktorandů. Ti svou expertízou pokrývají celé spektrum otázek domácí, evropské i mezinárodní politiky.


Poslední změna: 18. květen 2016 21:53 
Sdílet na:  
Důležitá data

 • Den otevřených dveří: leden 2020

 • Otevření systému pro přihlášky: listopad 2019

 • Přihlášky do českých bakalářských a magisterských oborů: duben 2020

 • Přihlášky do magisterských oborů v anglickém jazyce: červen/srpen 2020

 • Přihlášky do doktorského studia: duben 2020

 • Přijímací řízení: léto 2020


více informací na stránkách FSV


Kontakty

Institut politologických studií UK FSV

U Kříže 8

158 00 Praha 5


Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám