• socialIcon
  • socialIcon
  • socialIcon

IPS zevnitř

Jádrem práce Institutu je přirozeně výuka. Kromě toho se ale Institut soustředí na vědecko-výzkumnou činnost, a i zde se daří jeho pracovníkům dosahovat výborných výsledků. Každý rok sledujeme, jak se pracovníkům IPS daří publikovat výsledky svého výzkumu v prestižních mezinárodních politologických časopisech (nedávno např. European Union Politics, Security Dialog, Journal of European Public Polity, Communist and Post-Communist Studies, apod.) i nakladatelstvích (např. Palgrave, Routledge). To lze, i vzhledem ke stále ještě poměrně krátké (porevoluční) historii politického výzkumu v České republice považovat za obrovský úspěch.


Jen pro ilustraci, pár nedávných prestižních mezinárodích publikací pracovníků IPS...I díky vědeckým a publikačním úspěchům jeho zaměstnanců měl Institut tu čest pořádat v roce 2016 European Consortium for Political Research General Conference, největší politologickou konferenci v Evropě, hostící více než 2000 předních evropských politologů.


Organizačně se Institut skládá z Katedry politologie a Katedry mezinárodních vztahů, přičemž každá má zhruba patnáct interních pracovníků a mezi dvaceti a třiceti interními doktorandy (pro více informací navštivte sekci Lidé na IPS stránek Institutu). Institut sídli v budově Univerzity Karlovy v Praze 5 - Jinonicích.Poslední změna: 10. leden 2018 17:01 
Sdílet na:  
Důležitá data

  • Den otevřených dveří: 16. 1. 2019, 12:00 (bakalářské) a 14:00 (magisterské obory)

  • Otevření systému pro přihlášky: listopad 2018

  • Přihlášky do bakalářských a magisterských oborů: březen 2019

  • Přihlášky do magisterských oborů v anglickém jazyce: únor 2019, duben 2019

  • Přihlášky do doktorského studia: duben 2019

  • Přijímací řízení: červen 2019
Kontakty

Institut politologických studií UK FSV

U Kříže 8

158 00 Praha 5


Fakulta sociálních věd UK

Smetanovo nábřeží 6

110 01 Praha 1


Identifikátor datové schránky: piyj9b4

IČ: 00216208 

DIČ: CZ00216208Jak k nám